MNiSW Cofinancing

Zadania finansowane  ze środków  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na  działalność upowszechniającą naukę (DUN):

„Udostępnienie w open access na platformie wydawnictwa De Gruyter czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Mathematica” - zadanie finansowane w  ramach umowy 775/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

„Uzyskanie dostępu do platformy CrossCheck w celu weryfikacji oryginalności prac składanych do czasopisma Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia  Mathematica” - zadanie finansowane w ramach umowy 775/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukęe-ISSN: 2300-133X, ISSN: 2081-545X

Since 2017 Open Access in De Gruyter and CrossCheck access cofinanced by The Ministry of Science and Higher Education - Republic of Poland - DUN 775/P-DUN/2017 see more

The Journal is indexed in:
and others see Abstracting and Indexing list

AUPC SM is on the List of the Ministry’s scored journals with 20 points for 2019

Deklaracja dostępności cyfrowej